Naam Stichting Spindo, Sportinstuif en Ontspanning voor verstandelijk gehandicapten
RSIN 816668991
KvK nummer 41046669
Contactgegevens Juliana van Stolbergstraat 7
7009BC - Doetinchem
T (0314) 323 010
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W https://www.spindo.nl
Bestuur

Mevr. ML. Moonen, voorzitter en secretaris a.i.
Mevr. A. Anssems, penningmeester
Dhr. J. Meulenbeek, lid
Dhr. R. Hartjes, lid

Beleidsplan/doelstelling/verlag activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de informatiebrochure

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers die niet worden beloond.

Financiële verantwoording 

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit contributies, gemeentelijke subsidies en incidentele sponsering. De eigen kantiene draait in principe tegen kostprijs. De uitgaven omvatten de kosten van onderhoud en instandhouding van het clubgebouw, de kosten van de georganiseerde activiteiten, de huur van externe sportfaciliteiten, almede algemene kosten.

Samenvatting van de financiële  jaarrapportage 2022
 Baten   Kosten  
Deelnemersbijdragen € 14.107 Huisvesting  
Subsidies gemeenten €   8.485 Gas/electra/water €   3.084
Sponsoring  + Donaties €  7.545 Onderhoud gebouw €   3.629
Kantine / Rommelmarkt €   2.721  Belasting/Zakelijke lasten €  1.530
Rente €          5  Subtotaal €  8.243
Totaal € 32.863    
     Algemeen  
    Kantoorbehoeften/porti €   1.089
    Telefoon/internet/tv €      775
    Verzekeringen €   1.815
    Abonnementen/contributies €      287
    Afschrijvingen €   9.407
    Bankkosten €      192
    Overige alg./bestuurkosten €   2.198
    subtotaal € 15.763
       
    Diverse activiteiten  
    Inkoop omzet €   3.678
    Toernooien €   2.453
    Rommelmarkt/fair €          -
    Sport en Spel €   6.559
    Feesten ed €   2.895
       
    Achterstallig onderhoud €   3.612
       
    Totaal € 42.205
       
    Resultaat -€ 10.342
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2022 € 100.228. De liquide middelen stonden per 31-12-2022 op  € 74.316